Kindergarten in Estonia

ELU projekti raames “Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi”

VIDEO: Kindergartens in Estonia:

https://www.tallinn.ee/eng/haridus/pre-school