Mõmmikud

 
Mõmmikute rühmas käivad 2-5 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on eesti keel.

Õpetajad
  Valli
  Laura Sofia        
Õpetaja abi
  Natalja

Muusikaõpetaja
 Maia
Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51922719

 PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
Mina ja keskkond
Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
Matemaatika
Muusika (09:30)

 
Teisipäev
 Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
 Matemaatika
 Kunst (voolimine)
 Liikumine (11.30)

Kolmapäev
 Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
 Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
 Muusika (09:00)
 Mina ja keskkond

 Neljapäev
 Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
 Matemaatika
 Kunst (joonistamine)

Reede
 Mina ja keskkond
 Kunst (kleepetöö)
 Liikumine (9.50)


Liikumine 
Teisipäeval kell 11.30
Reedel kell 09.50

Muusika
Esmaspäeval kell 09:30
Kolmapäeval kell  09:00

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.