Muumid

Rühmad

Muumid


Muumide rühmas käivad 3-7 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on vene keel.

Õpetajad
Tatjana 
Tatjana 

Õpetaja abi
Lilia 

Muusikaõpetaja
  Jelena

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51933285
Rühma e-mail: muumid@muinasjutu.edu.ee
Rühma listi aadress: muumidlist@muinasjutu.edu.ee

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (maalimine)
3. Grammatika (keskmine ja vanem rühm) (16.00)
4. Muusika (9.45)

Teisipäev
1. Mina ja keskkond
2.1. Grammatika (keskmine rühm)
2.2. Grammatika (vanem  rühm)
3. Eesti keel (09:30)
4. Liikumine (12.00)
  

Kolmapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (meisterdamine)
3. Matemaatika (noorem rühm)
4. Muusika (10:00)
  

Neljapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (voolimine)
3. Muusika (10.00)
4. Eesti keel (10:35)
5. Matemaatika (vanem) (16.00)

Reede
1. Mina ja keskkond
2. Liikumine (9.20)
3. Matemaatika (keskm. rühm)
4. Matemaatika (vanem rühm)

Liikumine 
Teisipäeval kell 12.00
Reedel 9.20

Muusika
 Esmaspäeval kell 09:45
 Neljapäeval kell 10:00

Eesti keel 
Teisipäeval kell 10.00
Neljapäeval kell 10.35

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2017/2018 õppeaastaks:

• Laste järjepidev ja igakülgne ettevalmistamine kooliks;
• Integreerida muukeelne laps vene keelse rühma keskkonda: muukeelse lapse julgustamine kasutamaks vene keeles õpitud sõnu ja fraase ning arendada laste suhtlusoskust;
• Erivanuseliste laste individuaalsuse, võimete- ja iseärasustega arvestamine.