Pääsukesed

Pääsukeste rühmas käivad 4-7 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on eesti keel.

Õpetajad
Aleksandra 
Sirgit

Õpetaja abi
Evi 

Muusikaõpetaja
Maia

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51961627

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.


Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2.  Muusika (09:00)
3. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

 Teisipäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika
3.Kunst (voolimine)

   Kolmapäev
1. Mina ja keskkond
2. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
3. Muusika (09:30)

  Neljapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika
3. Kunst (maalimine)
4. Liikumine (11.40)

Reede
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (kleepimine, meisterdamine) 
3. Liikumine (10.20)