Pääsukesed

Rühmad

Pääsukesed


Pääsukeste rühmas käivad 4-7 aastased lapsed.

Õpetajad
   
Aleksandra 
Valve 

Õpetaja abi
 Ljudmilla 

Muusikaõpetaja
  Maia

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51961627
Rühma listi aadress: paasukesedlist@muinasjutu.edu.ee

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Kunst (voolimine)
3. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
4. Muusika (09:00)

Teisipäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika

 Kolmapäev
1. Mina ja keskkond
2. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
3. Kunst (maalimine)
4. Muusika (11:30)

Neljapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika
3.Liikumine (11.40)
 

Reede
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (kleepimine, meisterdamine) 
3. Liikumine (10.20)  


Liikumine 
Neljapäeval kell 11.40
Reedel 10.20

Muusika
Esmaspäeval kell 09:00
Neljapäeval kell  11:40

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2017/2018 õppeaastaks:

• Laps (6-7a) on valmis alustama õpinguid koolis.
• Laps teab tervislike eluviiside tähtsust ning oskab olla terve.
• Laps tuleb iseseisvalt toime eakohaste tegevustega.
• Laps suudab väljendada oma mõtteid ja tundeid sõnaliselt ja arvestada kaaslasega; suhtleb rõõmsalt nii lastega kui täiskasvanutega.
• Eri rahvusest laste sujuv integreerimine eesti kultuuri ruumi.