Tibud

Tibud

Tibude rühmas käivad 1,5-3 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on eesti keel. 

Õpetajad
 Valli 
Tatjana 

Õpetaja abi
Ljudmilla 

Muusikaõpetaja
 Jelena

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51907914
Rühma e-mail: tibud@muinasjutu.edu.ee
Rühma listi aadress: tibudlist@muinasjutu.edu.ee

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev 
1.Mina ja keskkond
2.Kunst (joonistamine)


 Teisipäev    
1. Keel ja kõne
2. Muusika (09:00)
  

Kolmapäev 
1.Keel ja kõne
2. Kunst (voolimine)


Neljapäev    
1.Mina ja keskkond
2.Matematika
3.Muusika (9.00)
4.Liikumine (11.20)

Reede         
1. Keel ja kõne
2. .Liikumine (9.00)


Liikumine
Neljapäeval kell (11.20)
Reedel (9.00)

Muusika
 Teisipäeval kell 9.00
 Neljapäeval kell 9.00

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2017/2018õppeaastaks:

• Laps harjub lasteaiaga.
• Laps tuleb iseseisvalt toime eakohaste tegevustega (oskab ise süüa, käsi pesta, riidesse panna jne).
• Suureneb lapse sõnavara, laps suudab väljendada oma mõtteid ja tundeid, suhelda teiste lastega.
• Laps oskab ümbritsevad keskkonda jälgida.