TÖÖKORRALDUS 2021-2022

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA
TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA 2021-2022

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 1. Laste vastuvõtt 
*Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju

*Lapsi võetakse vastu õues või eeskojas

*Lapsevanem viibib lasteaia territooriumil võimalikult vähe aega

*Majja sisenemisel iga täiskasvanu desinfitseerib käsi ja kasutab isikukaitsevahendeid (mask, visiir)

*Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed.

*Kõiki lapse kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).

*Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.

*Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.

*Haiguse nakkusoht püsib 3–4 haiguspäeva või kuni palaviku möödumiseni, gripi korral püsib nakkusoht nädala või isegi kauem. Palume peale lapse koju saatmist jätta ta jälgimisele 3-4 päevaks või kuni lapse tervenemiseni.

*Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks

 2. Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)   
Kõikide ennetus- ja järelmeetmete rakendamisel lähtutakse Terviseameti juhistest https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc    https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ja korraldustest https://www.terviseamet.ee/et 
 
Nakkuse ennetamine
*Töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
*Lasteaia töötajatel on võimalik soovi korral kasutada isikukaitsevahendeid: maski, visiiri, kindaid.
*Kaitsemaski/ visiiri kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja kasutustingimustest.
*Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt 20 sekundit), seejärel paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt 20 sekundit) või desinfitseerida antiseptilise lahusega kui ei ole võimalust pesta.
*Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

Haigussümptomite ilmnemine lasteaias
*Lasteaias peab kaitsemaski kandma kohapeal haigestunud lasteaia töötaja, laps või lapsevanem respiratoorsete haigusnähtudega. 
*Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik vm), siis tuleb laps isoleerida tagades järelevalve kuni vanema saabumiseni.
*Respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel lasteaia töötajal lahkub viimane viivitamatult koju ja konsulteerib perearstiga.
Koristamine ja hügieen
*Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid ladustakse ja käitletakse järgides terviseohutuse nõudeid.
*Ruumides ja pindadel toimub märgkoristus, koristamisel puhastatakse rühmaruumis ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jt käega katsutavad kohad. Tualettruumis pestakse ja desinfitseeritakse sisustus ja pinnad nõuetekohaste vahenditega.
*Üldkasutatavad wc-d on varustatud seebiga, käte desinfitseerimisvahendiga ja paberkäterätikutega.
*Koristustarvikud pestakse nõuetekohaselt iga koristuskorra lõpus.
*Ruume tuulutatakse regulaarselt, minimaalselt 15 minutit korraga, et tagatakse piisav õhuvahetus.
*Mänguasjade pesemine (sh desinfitseerimine) toimub vastavalt määrdumisele, kuid vähemalt korra nädalas. Karvased mänguasjad ei ole lubatud.
*Koduste mänguasjade kaasa toomine lasteaeda ei ole lubatud va. isiklik kaisukas, mis ootab last lasteaia voodis.

Laste hügieen
*Lastele õpetatakse käte pesemist. Kätepesu toimub koheselt hommikul lasteaeda (rühma) tulles, enne söömist, peale wc kasutamist, õuest tulles, peale aevastamist ja köhimist, nina nuuskamist.
*Igal lapsel on oma käterätik, mida pestakse regulaarselt või nõuetekohasest tihemini. Võimalusel kasutatakse ühekordseid paberrätikuid.
*Nina nuuskamiseks kasutatakse salvrätte, mis peale ühekordset kasutamist visatakse kohe ära.

3. Rühmade komplekteerimine
*Kohapakkumised edastatakse Hariduse andmekogu kaudu.

*Lapsevanemaga suheldakse e-kirjade või telefoni teel.

*Lasteaia ja rühmade info (sh fotod) jagatakse lasteaia kodulehe kaudu.

*Lasteaiaga tutvutakse kokkuleppel järgides tervisekaitse nõudeid: käte desinfitseerimine, ühekordst sinised sussid jt.

4. Õppe- ja kasvatustöö
*Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näitavad ette, kuidas käsi õigesti pesta.

*Võimalusel muusika ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis.

*Rühmad viibivad võimalikult palju õues õppetegevuste läbiviimisel, lasteaeda tulles ja koju minnes.

*Lastevanemate koosolekud korraldatakse distantsilt või lasteaia saalis/õuealal tervisekaitsenõudeid järgides.

*Üritused toimuvad saalis või lasteaia õuealal

*Saali sisenemisel täiskasvanu desinfitseerib käsi ja kasutab ühekordseid siniseid susse.

*Üritusel saab osaleda 1 lapse kohta kuni 2 inimest

*Enne ja peale üritust koos lapsevanematega tuleb tagada ruumi tuulutamine ja puhastamine

*Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades.

*Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav korraldada rühmade kaupa

  *Õppe- ja kasvatustöö info on leitav www.eliis.ee

5. Toitlustamine
*Toidu valmistamisel ja käitlemisel järgitakse kõiki tavapäraseid tervisekaitsenõudeid.

*Toitlustamisel  puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

*Rangelt jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

*Vee joomiseks tuleb lastel kasutada isiklikku joogitopsi/tassi.

*Joogivee õue kaasa võtmiseks kasutada võimalusel korduvkasutatavat ja masinpestavat nimelist joogipudelit, mida saab kaasa võtta ka õue.

*Toitu valmistatakse kohapeal, lapsed söövad oma rühmatoas.

*Nõudepesu toimub tavapäraselt.

6. Kommunikatsiooni juhtimine
Tallinna Muinasjutu Lasteaia üldkontaktid
Tel: 6561181
E-post: direktor@muinasjutu.edu.ee
Rühmade kontaktid:
Tibud: 51907914
Mõmmikud: 51922719
Muumid: 54933285
Pääsukesed: 51961627
Koduleht: www.muinasjutu.edu.ee
E-keskkond: www.eliis.ee
Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

*Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel, FB kaudu;

*personal– suuliselt, telefoni, ELIIS infosüsteemi ja personalimeililisti kaudu;

*lapsevanemad - ELIIS infosüsteemi kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

*juhtkond – suuliselt, e-posti ja telefoni teel;

*lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

*juhtkond- telefoni, e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;

*õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7. Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga
*Enne majja sisenemist täiskasvanu desinfitseerib käed, kasutab ühekordseid siniseid susse ja hoiab teiste suhtes mõistlikku distantsi.

*Uute laste vastuvõtmine toimub järk-järgult kokkuleppel lasteaiaga (lepitakse harjutamise päevad kokku).

*Lapse harjutamine lasteaiaga toimub koos lapsevanemaga kuni 2 järjestikust tööpäeva (kell 08.00-12.00) alates lasteaia esimesest päevast.

*Peale hommikusööki viibivad lapsed koos lapsevanemaga õues.

*Rühmatoas ei tohi olla rohkem kui 2 lapsevanemat korraga.

*Lapsel on kaasas isiklik nimeline joogipudel.

*Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, eraldi toa ja ilmastikule vastavad õueriided. Määrdunud riiete jaoks kilekotid.

*Pehmed mänguasjad on soovitatav eriolukorra lõppemiseni laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).

 8. Laste kojuminek
*Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle eeskojas (võimalusel järgitakse 2+2 nõuet)

*Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 18:45 (lasteaed avatud kuni 19:00), et vajadusel saaks laps rühmast vajalikud asjad koju kaasa võtta või teostada isikliku hügieeni toiminguid.

*Võimalusel võtab õpetaja/laps koju viidavad asjad kotiga õue kaasa.
 
9. Huviringid, teater
*Huviringid ja teatri etendused toimuvad lasteaia saalis või õues

*Treenerid ja näitlejad desinfitseerivad käsi, kasutavad ühekordseid siniseid susse, võimalusel hoiavad distantsi 2 meetrit

*Lapsevanem otsustab kas tema laps osaleb trennis/etenduses

Lasteaial on õigus teha muudatusi.