Õigusaktid


Haridusvaldkonna õigusaktid:

Haridusvaldkonna õigusaktid Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel
 
■Arengukavad ja -programmid


Lingid linnajuhtimisega seotud õigusaktide otsimiseks

■Tallinna Õigusaktide Register
 
Tallinna ametiasutuste dokumendiregister
 
Tallinna Linnavolikogu infosüsteem AKTAL
 
Tallinna Linnavalitsuse istungite infosüsteem
 

Eesti õigusaktide infosüsteemid:

■Eesti Õigusaktide Andmebaas ESTLEX
 
Riigi Teataja