Õigusaktid


Haridusvaldkonna õigusaktid:

Haridusvaldkonna õigusaktid Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel

Lingid linnajuhtimisega seotud õigusaktide otsimiseks

■Tallinna Õigusaktide Register
 
Tallinna ametiasutuste dokumendiregister
 
Tallinna Linnavolikogu infosüsteem AKTAL
  
Eesti õigusaktide infosüsteemid:

■Eesti Õigusaktide Andmebaas ESTLEX
 
Riigi Teataja