Töökorraldus

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 –  19.00.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra.

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid  rubriigi "Uudised, teated" all ning vastavalt lastevanemate koosolekul kokkulepitule, kas rühma maililisti vahendusel.

Lasteaed on reeglina kollektiivpuhkusel juuli kuus. Täpne info  edastatakse rubriigi "Uudised, teated" all  jaanuari kuu jooksul.  Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.