Comenius

Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani.
Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.
2007 - 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi ja Horvaatia.

Koolide koostööprojektid

Comeniuse koolide mitmepoolsete koostööprojektide eesmärk on tugevdada hariduse Euroopa mõõdet, edendades Euroopa koolide vahelisi ühiseid koostöötegevusi. Projektid annavad eri riikide õpilastele ja õpetajatele võimaluse töötada koos ühe või mitme ühist huvi pakkuva teemaga. Koolide koostööprojektid aitavad õpilastel ja õpetajatel omandada ja täiendada mitte üksnes projekti teemat või ainevaldkonda käsitlevaid oskusi, vaid ka meeskonnatöö, sotsialiseerimise, planeerimise, projektitegevuste teostamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamise oskusi. Osalemine erinevate riikide koolide koostööprojektis annab õpilastele ja õpetajatele ka võimaluse võõrkeelte kasutamiseks ning suurendab nende motivatsiooni keelte õppimiseks. Mitmepoolne koolide koostööprojekt peab hõlmama koole vähemalt 3 osalevast riigist. Üks koolidest peab tegutsema koordinaatorina.

Projektitegevused on integreeritud koolide/lasteaedade igapäevategevusse ning need on tihedalt seotud haridusasutuse õppekavaga. Õpilased on kaasatud projekti kõikidesse etappidesse, kaasa arvatud tegevuste kavandamisse, korraldamisse ja hindamisse.


Comeniuse projekt „REACH FOR THE STARS”(2011-2013)

Projekti „Reach for the stars” eesmärk on muuta lapsed tervemaks ja aktiivsemaks ohutumas, stimuleerivamas keskkonnas võttes aluseks 5 kategooriat , mis aitavad kaasa terviku mõistmisel.
Selle projekti raames läbivad haridusasutused 5 etappi ehk 5 tärni kokkulepitud kava alusel ja lõpeb ühise teemapõhise üritusega:

STAR 1: ühisvõimlemised ja –mängud kõigi lastega
STAR 2: laste muutmine ohust teadlikumaks ja lastele lihtsamate esmaabivõtete õpetamine.
STAR 3: tervisliku hommikusöögi / õhtuoote valmistamine lasteaia lastele ja vanematele
STAR 4: lasteaeda oma aiamaa loomine, kus lapsed saavad ise kasvatada köögivilju
STAR 5: luua lastele võimalused mängida ohutus ja stimuleerivas keskkonnas.

Iga kord, kui saavutatakse  üks kategooria, saadakse  Kuldne Tähekene. Eesmärk, mille poole püüelda, on saada 5 tärni lasteaiaks.

PROJEKTIS OSALEVAD PARTNERID:
Mehmet Kose Ilkogretim Okulu (Türgi)
CEIP EL TRIGAL (Hispaania)
Tallinna Muinasjutu Lasteaed (Eesti)
St. Lawrence's Primary School and Nursery Unit (Põhja-Iirimaa)
Vrije basisschool Sint-Pieter (Belgia)


Meie projekti koordinaatorkooliks on Belgia.

COMENIUSE PROJEKTI LOGO VALIMINE

    
Belgia                        Belgia               Eesti                  Eesti                    Hispaania

    
Põhja-Iirimaa       Põhja-Iirimaa         Türgi         Türgi                Hispaania - võitja logo

 Lisainformatsioon: twinspace.etwinning.net

Avaldatud artiklid:
Kristiine Lehes (21.september 2012) avaldatud artikkel "Elu muinasjutus" (lk 5)
Õpetajate Lehes (08.märts 2013) avaldatud artikkel "Kauged külalised Muinasjutu lasteaias"
Kristiine Lehes (19.aprill 2013) avaldatud artikkel "Kauged külalised Muinasjutu Lasteaias" (lk 5)


      

Projekti tulemused:
1. Sõnaraamat
2. Retseptid
3. Comeniuse laulu fono
4. Comeniuse laul (inglise keeles)
5. Comeniuse laulu sõnad (eesti keeles)
6. Lasteaeda tutvustav video
7. Maskotid
8. Projekti logo
9. Peenramaa (õueõpe intensiivistumine)
10. Õueala muutmine atraktiivsemaks (uued atraktsioonid)
11. Esmaabi koolitus lastele