Kiusamisest vaba lasteaed


Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

 Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.

Tutvu kodulehega http://kiusamisestvabaks.ee/
 

Tallinna Muinasjutu Lasteaed liitus 2013 aastal Taani- Baltikumi ühisprojektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, mille tegevust Eestis koordineerib ja toetab MTÜ Lastekaitse Liit. Tänaseks on metoodika kasutusele võtnud üks aiarühm ja vastava koolituse läbinud kaks õpetajat. Metoodika toetub neljale põhiväärtusele, milleks on sallivus, ausus, hoolivus ja julgus.

Rühm, kes metoodikat kasutab, on leidnud oma lähenemisviisi ja metoodiliste vahendite kasutusvõimalused, näiteks on selles rühmas äratuntavad metoodilised vahendid Väikesed Karud ja Karu pesad.