Sõbraga ja sõbrale

LASTEAIA PROJEKT

Koostöös Tallinna Loomaaia ja Tallinna loomade varjupaigaga.

Eesmärgid:

-Laps loob sõprussuhteid ja oskab teistega üheskoos tegutseda
-Laps järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme
-Laps tajub ja mõistab teiste inimeste emotsioone ja seisukohti
-Laps hoolib teistest inimestest, vajadusel abistab ja küsib abi
-Laps teab, et lemmikloom on inimese sõber


Sihtrühm:
Tibude rühm 2–3aastased
Mõmmikute rühm 3–4aastased
Muumide rühm 2–6aastased
Pääsukeste rühm 4–7aastased


Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõiming: keel ja kõne, mina ja keskkond, muusika/liikumine.

Kaasatus: rühmaõpetajad, õpetajaabid, muusika- ja liikumisõpetajad, lastevanemad, Tallinna Loomaaed, Tallinna loomade varjupaik

Toimumisaeg: sügis 2021-suvi 2022

Tegevuskava (võib muutuda õppeaasta jooksul)