Tööpakkumine


RÜHMAÕPETAJA
Pakume tööd õpetajale, 1,0 koormusega.
Õppekeel: eesti keel
Laste vanus: 4-7 aastat

Edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded (alushariduse kõrg- või keskeriharidus, muu kõrg- või keskeriharidus ja eelkoolipedagoogika koolitus 160 t), 
väga hea eesti keele oskus (C1), tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele.
CV ja motivatsioonikirja palume saata aadressil direktor@muinasjutu.edu.ee.


EESTIKEELNE ÕPETAJA
Pakume tööd eestikeelsele õpetajale vene õppekeelega liitrühmas (projekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas").
Laste vanus: 2-7 aastat.
Tööülesanded:
- eesti keele oskuse hindamine, lapse arengu hindamine;
- õppetegevuste ja ürituste korraldamine ja läbiviimine,
- rühma tegevuskava planeerimine ja vanematega suhtlemine (tagasiside andmine).
Eesmärk on arendada laste eesti keele oskus, suhelda eesti keeles iga päev, õppida keelt mängulises vormis, hea tulemuse saavutamisel üle viia lapsi rühma eesti õppekeelega ning edaspidi õppida koolis eesti keeles.

Edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded (kõrg- või keskeriharidus, eelkoolipedagoogika koolitus 160 t), väga hea eesti keele oskus (C1), tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele.
CV ja motivatsioonikirja palume saata aadressil direktor@muinasjutu.edu.ee.